fbpx
 

Ail-lenwi Cymru

Cenedl Ail-lenwi

Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i wneud Cymru yn genedl Ail-lenwi gynta’r byd. Felly dyna beth maen nhw’n ei wneud!

Gwireddu breuddwyd

Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i wneud Cymru yn ‘Genedl Ail-lenwi’ gynta’r byd. Er mwyn helpu i wireddu’r uchelgais yma, maen nhw’n gweithio gyda chwmni City to Sea er mwyn cyflwyno prosiect Ail-lenwi ledled Cymru, yn ogystal â gweithio’n agos gyda’r cwmnïau dŵr, sef Dŵr Cymru a Hafren Dyfrdwy. Yn ehangach na hynny, bydd Ail-lenwi Cymru yn cynnwys busnesau, elusennau a digwyddiadau mawr yn y gwaith.

Dechrau arni

 

I ddechrau, bydd y bartneriaeth yn canolbwyntio ar gyflwyno rhagor o Orsafoedd Ail-lenwi i ddarparu dŵr yfed am ddim ar hyd Llwybr Arfordirol 870 milltir Cymru. Mae’r ap Ail-lenwi, sydd ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg, yn dangos i’r cyhoedd ble mae’r Gorsafoedd Ail-lenwi agosaf, gan ei gwneud yn haws i bobl ail-lenwi eu poteli dŵr heb fod angen prynu poteli defnydd untro.

 

Meddai Gweinidog yr Amgylchedd Hannah Blythyn: “Bydd rhagor o lefydd ail-lenwi ar hyd yr arfordir yn helpu i leihau nifer y poteli plastig sy’n mynd i’r môr, sy’n gallu cael effaith ddinistriol ar amgylchedd y môr. Hwn yw’r cam cyntaf yn ein bwriad i ddod yn ‘genedl ail-lenwi’ gynta’r byd.

 

Fel rhan o’r cydweithio, bydd yr ap a’r wefan Ail-lenwi ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Beth nesaf?

Gweithio ochr yn ochr â’r cwmnïau dŵr a phob awdurdod lleol i sôn am ba mor bwysig yw yfed digon o ddŵr pan fyddwch chi ar grwydr.

Ail-lenwi Cymru yn y newyddion:

Gwefan newyddion Sky

Gwefan Llywodraeth Cymru

Find out more

If you have any questions about Refill Cymru and what’s going on in that area please get in touch with Hannah, our Regional Coordinator.

Follow us on social

You may unsubscribe at any time. Check out our Privacy Policy for more information on how we store and protect your data.